nursing [ˈnɜːsɪŋ] n күтушілік (қызмет), бағушылық, мейіргерлік ¨a career in nursing – күтушілік жұмыс ¨nursing care – күтіп-бағу ¨the nursing profession - мейіргерлік/ күтушілік кәсіп