overcharge [ˌəʊvəˈtʃɑːdʒ] v (smb) (for smth) артық төлету/ төлеткізу, тым көп төлету (opp: undercharge) Make sure they don't overcharge you for the drinks. – Ішімдіктер үшін артық/ артығымен төлетіп/ артық алып жүрмесін. We were overcharged by £5. – Бізден £5 артық алды.