overcook [ˌəʊvəˈkʊk] v smth (тамақты) тым ұзақ пісіру