prowess [ˈpraʊəs] n (formal) керемет шеберлік, үздіктік academic/sporting prowess – академиялық/ спорттық үздіктік