quaintness [ˈkweɪntnəs] n тартымдылық; ерекшелік ¨the cosy quaintness of village life – баурап алатын ауыл тіршілігі