quake [kweɪk] A.v 1. ∼ smth (with smth) (кісі ж) қалтырау, қалшылдау, қалтылдау, селкілдеу (syn: tremble) ¨Quaking with fear, Polly slowly opened the door. – Үрейден қалтырай Полли ақырын есік ашты. 2.сілкіну (жердің, тб) ¨The ground quaked as the bomb exploded. – Бомба жарылған кезде жер сілкінді. B.n ​(informal) жер сілкінісі, жер сілкіну, зілзала