tropism [ˈtrəʊpɪzəm; ˈtrɒpɪzəm] n (biology) тропизм (өсімдіктің, микроорганизмдердің белгілі бір жаққа қарай бұрылуы, м: күнбағыстың күнге бұрылуы)