troposphere, the [ðə ˈtrɒpəsfɪə(r)] n (specialist) тропосфера (жер атмосферасының ең төменгі қабаты; жер бетінен 6-10 км биіктікке дейін)