trotter [ˈtrɒtə(r)] n 1.шошқаның ұйытып пісірген сирағы 2.желгіш жылқы