troubadour [ˈtruːbədɔː(r)] n (literary) ​трубадур (XI-XIII ғғ Францияда ел аралап, өнер көрсететін жазушы, ақын, музыкант)