twitchy [ˈtwɪtʃi] (informal) adj 1.қобалжыған, тағат таппаған, жүрексінген, уайымдаған (syn: jittery) ♦He felt twitchy about the prospect of losing his job. – Ол жұмысымнан айырыламын ба деп ойлап, қобалжыды. 2.дірілдеген, қалтыраған  ♦Her legs began to feel twitchy. – Аяқтары қалтырай бастады.