two-bit [ˈtuː bɪt] adj (especially NAmE, informal) жақсы не маңызды емес ​♦She wanted to be more than just a two-bit secretary. – Ол әшейін секретарша болғысы келмеді.