qualify [ˈkwɒlɪfaɪ] v 1. (арнайы курс бітіріп, емтихан тапсырып) квалификация алу, шеберлік дәрежесін алу ¨How long does it take to qualify? – Квалификация алу үшін қанша уақыт керек. ¨∼ as smth He qualified as a doctor last year. – Былтыр ол дәрігер дәрежесін алды. ¨∼ in smth She spent seven years qualifying in law. – Ол жеті жыл бойы заң саласында практикадан өтті. 2.шеберлігін шыңдау, білім арттыру ¨∼ smb for smth This training course will qualify you for a better job. – Бұл жаттығу курсы жақсырақ жұмысқа жол ашады. ¨∼ smb to do smth The test qualifies you to drive heavy vehicles. – Сынақтан кейін саған ауыр көлік айдауға болады. 3. (спортта) іріктеу кезеңінен өту ¨He failed to qualify. – Ол іріктеуден сүрінді. ¨∼ for smth South Korea qualified for the finals when they beat Italy 6-1. – Оңтүстік Корея Италияны 6-1 есебімен ұтып, финалға шықты. ¨They qualified for the World Cup. – Олар әлем чемпионатына ілікті. 4.лайықты болу, жарамды болу ¨To qualify, you must have lived in this country for at least three years. – Жарамды болу үшін бұл елде ең кемі үш жыл тұруға тиісті едің(із). ¨∼ for smth If you live in the area, you qualify for a parking permit. – Осы/ Сол жақта тұрсаң(ыз), көлікті қоя/ парктей аласың(ыз). ¨In order to qualify for scholarships, students must demonstrate potential for academic excellence. – Стипендия алу үшін студенттер өзінің академиялық потенциалын/ шамасын көрсете алу керек. 5.деуге болу, дейтіндей болу, жарамды/ лайықты болу ¨∼ (as smth) Do you think this dress qualifies as evening wear? – Мына көйлекті кешкі көйлек деуге болады ма? ¨∼ smth (as smth) It's an old building, but that doesn't qualify it as an ancient monument! – Бұл – көне ғимарат, алайда ежелгі монумент деуге болмайды. 6. ∼ smth | qualify what… қосымша пікір айту ¨I want to qualify what I said earlier - I didn't mean he couldn't do the job, only that he would need supervision. – Алдында айтқаныма тағы пікір қосқым келеді – мен ол жұмыс істей алмайды деп тұрған жоқпын, тек оны бақылаған жөн.