quality assurance n (abbr QA) сапа қамдау (өндірілген өнімнің не көрсетілген қызметтің жоғары сапалы болуын қадағалау)