quality of life n өмір сапасы, өмір сүру деңгейі ♦Their quality of life improved dramatically when they moved to France. – Францияға көшкенде олардың өмірі күрт жақсарды.