calling card n 1. ​(NAmE) (BrE visiting card) (also card BrE, NAmE) визитка, қызмет карды (ішінде аты-жөні, жұмысы, адресі жазылған карточка) 2. (figurative) (біреуге/ бірнәрсеге) тән белгі ¨Bright, bold colours and shapes are his calling card. – Ашық, қою түстер мен кескіндер соған тән. ¨The floods were the calling card of climate change. – Су тасқындары - климаттың өзгеруінің белгісі. 3. (NAmE also phonecard) фонкард, телефон картасы (телефон арқылы звондауға мүмкіндік беретін пластик карта)