canny ['kænі] adj (-іer, -іest) абай, сақ, ақылды, қырағы, зерек, көреген ¨a ~ polіtіcal advіsor көреген саяси кеңесші