quantitative analyst n (also informal quant) (finance) санды(қ) аналитик/ талдаушы (қаржы рыногындағы жай-күйді санмен/ цифрмен сипаттайтын маман) ¨Wall Street firms are hiring large numbers of quantitative analysts. – Уолл-стрит фирмалары санды талдаушыларды көптеп жалдауда.