catchment area ['kæʧmәnt,eәrіә] n 1.(кейде catchment basіn) бассейн (өзеннің), су жиналатын аудан 2.(кейде catchment ) жию я теру аймағы ( автобустың мектепке оқушыларды, ауруханада  науқастарды жинайтын аймаңы) ¨a school wіth a large ~ - оқушылары әр жерден келіп оқитын мектеп