chalіce ['ʧælіs] n 1.(христиан діни дәстүрлерінде қолданылатын, ішіне шарап құйылатын) құты, кесе