char 1 [ʧa:(r)] v (-rr) A.n  күйдіру, күйдіріп көмірлеу, көмірге айналдыру ¨~red wood - көмірленген ағаш (b)жанып күю я күлге айналу B.n күйген зат, көмірленген зат,күл

char 2 [ʧa:(r)] A.n (Brіt) үй, мекеме тазалаушы әйел B.v (-rr-) тазалаушы болып істеу

char 3 [ʧa:(r)] n (көне қолд Brіt ауызекі) шай

char 4 [ʧa:(r)] n (Арктика суларында, солт. көлдерде кездесетін балық) чар