quantum leap n (also less frequent quantum jump) «алысқа қарғу/ секіріс» ¨This discovery marks a quantum leap forward in the fight against cancer. – Бұл жаңалық - ракпен күрестегі алысқа секіріс. ¨There has been a quantum leap in profits since 2015. – 2015 жылдан бері кіріс алысқа қарғыды.