childbearing ['ʧaіld,beәrіŋ] n 1.(бала) босану, туу (әрекеті) 2.~ age әйел өмірінің босана алатын кезеңі