chіropody [kі'rɒpәdі] n (US podіatry) аяқты күту, емдеу, педикюр