quantum theory n (physics) квант теориясы (атомнан кіші бөлшектерде ғана энергия өзгере алады деген ұғымға сүйенген теория)