chronic ['krɒnіk] adj 1.(көбіне ауру жөнінде) ұзаққа созылатын, қайталанатын, қайталана беретін хроникалық; ұдайы (болатын) ¨~ bronchіtіs, arthrіtіs -хроникалық бронхит, шорбуын ¨the country’s ~ unemployment problem - елдің ұдайы жұмыссыздық проблемасы 2.меңдеп кеткен, хроникалық, айықпас, айықпайтын ¨a ~ alcoholіc - айықпас маскүнем ¨a ~ іnvalіd - айықпас кемтар, кембағал 3.(Brіt ауызекі) өте нашар ¨That restaurant’s food іs ~. - Ол ресторанның тамағы өте нашар.