cider press ['saіdә(r) pres] n алма сығатын (сығып сөлін шығаратын) машина