cigarette paper [,sіgә'rәt,peіpә] n темекі (сигарет) орайтын қағаз; папирос қағазы