cinnamon ['sіnәmәn] n 1.даршын (парсының «дарчин» сөзінен; орысша: корица, Оң.Шығыс Азиялық ағаштың ішкі қабығынанан істеген дәмдеуіш) 2.сарғыш-қоңыр түс