Cistercian  [sі'stз:ʃn] n, adj  систерсиан(дық), цистерциан(дық) (Бенедиктіктердің қатал тармағына жататын діни орденнің монахы, монахиниясы)