quark [kwɑːk] n 1. (physics) кварк (субатом дене: бірнеше түрі бар, осылардан протондар, нейтрондар, тб құралған дейді) 2.орт-қ европалық сыр (ірімшік)