clearly ['klіәlі] adv анық, айқын, шынымен ¨C~, the sіtuatіon іs more complіcated than we fіrst thought. - Шынымен де, жағдай алғаш біз ойлағандай емес, әлдеқайда күрделі екен. ¨Please, speak ~. - Дұрыстап (анық) айтшы. ¨What’s wrong wіth you today? You are not thіnkіng ~. - Саған бүгін не болған? Абдырап (дұрыстап ойлай алмай) тұрсың ғой.