clinging ['klіŋіŋ] adj 1.(киім ж.) денеге жабысып тұрған, тар 2.үйірсек; тым жақын; ұяң ¨a ~ boyfrіend - бойжеткеннің үйірсек жігіті