quarry [ˈkwɒri] A.n (pl quarries) 1.карьер, тас/ шағыл, тб қазып алатын орын ¨a slate quarry – тақтатас карьері ¨the site of a disused quarry – тастанды карьер 2. (жансауғалап) қашқан аң я адам (syn: prey) ¨The hunters lost sight of their quarry in the forest. – Аңшылар орманда (өздері) қуған аңынан көз жазып қалды. ¨The photographers pursued their quarry through the streets. – Фотографтар көше-көшеде өздеріне керек адамды өкшелеп қоймады. B.v карьерден тас, тб қазып алу   ¨A is quarried (from/out of B) The local rock is quarried from the hillside. – Жота баурайынан қазып алған тас. ¨B is quarried (for A) The area is being quarried for limestone. – Тұстан әк(тас) қазады.