clouded ['klaudid] adj 1.бұлыңғыр, бұлдыр(аған) 2.абыржыған; кiртиген; жабыраңқы