concerning [kәn'sз:niŋ] prep (бipеyге/бipнәpcеге) қатыcты, жайлы ¨a letter ~ your complaint - cенiң аpызың жайлы xат