quarterly [ˈkwɔːtəli] A.adj, adv тоқсандық, тоқсан сайынғы, кварталдық ¨a quarterly meeting of the board – басқарманың үш ай сайынғы мәжілісі ¨to pay the rent quarterly – аренданы/ жалдың ақысын тоқсан сайын төлеу B.n (pl -lies) үш айда бір шығатын журнал, басылым