quartet [kwɔːˈtet] n 1.квартет (төрт әншіден я төрт музыканттан құралған топ) 2.квартет(ке арналған музыка) ♦a Beethoven string quartet – Бетховеннің шекті аспаптарға арналған квартеті 3.төрттік, төрт адамдық топ я төрт заттық топтама ♦the last in a quartet of novels – төрт томдық романның соңғысы