quartile [ˈkwɔːtaɪl] n (statistics) ширек, төрттің бірі ¨women in the fourth quartile of height – төртінші топтағы бойы ең қысқа әйелдер