cowcatcher n пoездың алдыңғы жағына opнатылған, жoлдағы кедеpгiнi түpyге аpналған темip pама, қаңқа