quartz [kwɔːts] n кварц (кристал түріндегі қатты минерал) ♦The watch runs with a normal quartz movement. – Сағат қалыпты кварц қозғалысымен жүреді.