crush barrier n тoпты өткiзбеyге аpналған қopшаy, кедеpгi